Maak werk van talent!

FEDERATIE GESPECIALISEERDE OPLEIDING, BEGELEIDING
EN
BEMIDDELING

Lectuur & tools

 

Wil u meer weten over personen met een arbeidsbeperking en werk? Hier vindt u een aantal interessante publicaties, tools en projecten van onze leden.

 

 

 

 

Rentree - terug aan het werk na kanker

Binnen Rentree biedt Jobcentrum ism Kom Op Tegen Kanker en CM begeleiding en ondersteuning bij werkhervatting na kanker aan.  De coach gaat samen met de klant  op zoek naar antwoorden op de vragen waar mensen mee zitten.  Mensen met kanker krijgen gratis de nodige ondersteuning. De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-integratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Meer info?

 

 
pijltop

 

 

 

Werkr8!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het concept van Werkr8! is eenvoudig: een 'business plan' van een werkzoekende of student op 1 overzichtelijk blad.

 

WERKR8! is voor: 

  • leerkrachten en trajectbegeleiders die jongeren en werkzoekenden voorbereiden op werk.

  • zij die een manier zoeken waarop jongeren en werkzoekenden hun sterktes beter kunnen uitdrukken.

  • wie een rode draad mist door het leer- of begeleidinsgproces

  • zij die een nieuwe invalshoek zoeken waarmee werkzoekenden en leerlingen het heft zelf meer in handen nemen

 

Workshops

Tijdens de workshop leggen we je haarfijn uit hoe je werkzoekenden kan transformeren tot loopbaanondernemers. We laten je ook kennismaken met het WERKR8!-model. Op het einde van de workshop ontvang je een gratis WERKR8!-doos waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.  Je kan je inschrijven voor een workshop op 17 november in het VAC in Brugge.  Deelnemen kost 90€ (broodjes incl)

Schrijf je hier in voor de workshops!

 

Deze workshop kan ook bij u georganiseerd worden. Voor meer info neem contact op met bart.coopman@jobcentrum.be

 

Meer lezen over WERKR8! of materiaal downloaden?

 www.werkkracht.wordpress.com

 
pijltop

 

Jobpepper
Jobpepper

Jobpepper is een methodiek ontwikkeld door De Ploeg, De Kiem, Goci en Joblink met ondersteuning van ESF. Voor werknemers en werkgevers werd een film ontwikkeld die toont hoe men te werk gaat en welke ondersteuning men van hen kan krijgen. Via een aantal voorbeelden krijgt men te zien dat personen met een arbeidshandicap perfect kunnen functioneren in een bedrijf. Voor jobcoaches werd een praktische gids en een aantal instrumenten ontwikkeld die hen kunnen helpen bij het de coaching van personen met een arbeidshandicap.

www.jobpepper.be

 
pijltop
 
De ErgoKijk
ErgoKijk

De ErgoKijk is een observatie-instrument ontworpen om op de werkplek de uitvoering van een job te onderzoeken en bewust te worden van mogelijkheden om dit werk te optimaliseren in functie van een persoon met beperking.

 

Bestellen?

 
pijltop
 
Zicht op Werk
Zicht op Werk

Zicht op Werk is een DVD met 14 boeiende verhalen van personen met een arbeidshandicap aan de slag in verschillende jobs. Aan de hand van de filmpjes wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de jobinhoud en arbeidsvoorwaarden van 14 vaak voorkomende beroepen.

 

Bestellen?

 
pijltop
 
De Loongid(t)s
Loongid(t)s

De Loongid(t)s toont wat er zal veranderen op financieel vlak indien men de stap naar werk zet.

 

Bestellen?

 
pijltop
 
De loonkostsimulatie
Loonkostsimulatie

De loonkostsimulatie geeft de werkgever een zicht op van de loonkost van de persoon met een arbeidshandicap rekening houdend met enkele specifieke tewerkstellingsmaatregelen.

 

Bestellen?

 
pijltop
 
Verkocht!
Verkocht!

Verkocht! is een brochure en opleiding ontwikkeld voor trajectbegeleiders boordevol tips om werkgevers op een marktgerichte manier te benaderen.

 

Bestellen?

 
pijltop
 
Sociopoly
Sociopoly

Sociopoly is een leerrijk bordspel om sociale vaardigheden te trainen. Het is geschikt voor iedereen die werkt rond sociale vaardigheden in werksituaties.

 
pijltop
 
Anders bekeken. Autisme op de werkvloer
Anders bekeken

Anders bekeken. Autisme op de werkvloer is een goede praktijkengids. Via de succesvolle voorbeelden van tewerkstelling van personen met autisme wil men in deze gids werkgevers informeren en sensibiliseren. U kan een exemplaar aanvragen bij De Kiem en GOCI of hier downloaden.

 
pijltop
 
Levensloopmodel: werken met autisme
Levensloopmodel

Levensloopmodel: werken met autisme (Kristien Smeet & Suzanne van Driel) is een boek rond het levensloopmodel. Het model richt zich op transities doorheen de gehele levensloop van mensen met autismespectrumstroornis (ASS). Het boek richt zich tot leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en jobcoaches die werken met mensen met ASS. U kan een exemplaar bestellen via De Ploeg.

 
pijltop
 
NAH. Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar werk
NAH

NAH. Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar werk is een brochure ontwikkeld door UCBO waarin je info krijgt over NAH en de stappen naar werk. Exemplaar downloaden?

 
pijltop
 
Tips voor communicatie met doven
Tips voor communicatie met doven

Tips voor communicatie met doven is een affiche met een aantal korte, maar duidelijke tips voor het omgaan met dove werknemers. Affiche aanvragen?

 
pijltop

In de kijker

De Algemene vergadering van FeGOB vzw heeft op 8 maart 2018 beslist FeGOB op te heffen.

 

Onze voormalige leden GOB’s blijven ook in de toekomst samenwerken.  

De GOB’s  bieden een kwalitatieve dienstverlening voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden!

 

Voor meer info kan u rechtstreeks contact met hen opnemen.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

schaduw rechts